"Het bestuursrechtelijke juridische werk is een uiting van mijn maatschappelijke betrokkenheid. Ik wil bijdragen aan een goed functionerende overheid die in staat is zijn taken ten opzichte van burgers en bedrijven vakkundig en doelmatig uit te voeren."

 

Welkom op de site van Consilium Certa bv. Mijn naam is Hendrik Poppens.

Met mijn juridisch adviesbureau Consilium Certa bv draag ik sinds 2008 bij aan het oplossen van bestuursrechtelijke vraagstukken van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 

 

Opdrachtgevers typeren mijn no-nonsens aanpak als inhoudelijk, degelijk, resultaat-
en mensgericht.